متن کامل اطلاعیه‎ای صادره از سوی «مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)» در خصوص هشدار سوء‎استفاده موسسات آموزشی غیرمعتبر در برگزاری غیرمجاز دوره‎های آموزشی ACCAو CIMAدر ایران به شرح زیر است:

 

«اطلاعیه مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT

هشدار سوءاستفاده موسسات آموزشی غیرمعتبر در برگزاری غیرمجاز دورههای آموزشی ACCAو CIMAدر ایران

 

«بدین وسیله به اطلاع میرساند،

در پی استعلام و پرسوجوی تعدادی از دانشجویان گرامی مطلع شدیم که اخیراً یکی از مراکز آموزشی غیرمعتبر نسبت به برگزاری غیرمجاز دورههای آموزشی مرتبط باACCA وCIMA در ایران اقدام کرده است که نه تنها از ویژگیهای کیفی لازم (بهویژه، استفاده از  مدرسان دارای مدارک بینالمللی) برخوردار نیست؛ بلکه فاقد هر گونه ارتباط سازمانی مورد تایید با نهادهای بینالمللی فوق است. در این ارتباط،‌ مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) به عنوان تنها نماینده آموزشی رسمیACCA وCIMA در ایران وظیفه خود میداند ضمن هشدار به عموم دانشجویان گرامی و سایر علاقهمندان گذراندن دورههای بینالمللی، به اطلاع این عزیزان برساند که هنگام مراجعه به این قبیل موسسات ضروری است با درخواست مدارک مورد تایید مراجع بینالمللی و معتبر نسبت به استعلام اعتبار مدارک حرفهای مورد نیاز مدرسان دورهها و ارتباط سازمانی این مراکز آموزشی با نهادهای بینالمللی اقدام نمایند. چرا که بر مبنای مشاهدات میدانی در کمال تاسف و تعجب مدرسان برخی از دورههای بینالمللی خود فاقد مدارک لازم (صادره از سوی نهادهای بینالمللی و حتی داخلی) هستند. امید است، با عنایت و حساسیت دانشجویان گرامی و سایر علاقهمندان مانع سودجویی غیرحرفهای و غیراخلاقی موسسات غیرمعتبر غیرمجاز و اتلاف وقت ارزشمند دانشجویان گرامی و سایر علاقهمندان باشیم.»

 

دانشجویان و علاقه‎مندان گرامی می‎توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه «مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)» مراجعه کنند، یا با تلفن‎های PACTتماس حاصل فرمایند

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه