پیرو انتشار «اطلاعیه شماره (1): فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مالی خبره سال 1402»
1. مواد آزمون، تعداد پرسش های هر یک از مواد، و منابع آزمون به شرح  زیر تعیین شد:

 

مواد آزمون:

 الف) حسابداری مالی

 تعداد پرسش‏ها: 50
 منابع: کتاب‌های حسابداری مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران (استاندارد های لازم الاجرا تا پایان سال 1401) و شامل ۵ پرسش مرتبط با بهای تمام شده و حسابداری صنعتی

ب)حسابداری مالیاتی

تعداد پرسش‏ها: 15
 منابع: کتاب‌های حسابداری مالیاتی مبتنی بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران (شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا تا پایان سال 1401)

پ) حقوق تجارت و سایر قوانین مرتبط

 تعداد پرسش‏ها: 15
 منابع: کتاب‌های حقوق مبتنی بر قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون مبارزه با پولشویی،  و قوانین و مقررات بورس

د) حسابرسی

 تعداد پرسش‏ها: 10
 منابع: کتاب‌های حسابرسی مبتنی بر استانداردهای حسابرسی ایران  (صرفاً استانداردهای 700 تا 720) بر اساس استانداردهای لازم الاجرا تا پایان سال 1400

 

۲. آزمون همه مواد فوق به صورت پرسش‌های چندگزینه‎ای (تستی) خواهد بود.
۳. هر پاسخ درست یک (1) نمره مثبت و هر پاسخ نادرست یک‎سوم نمره (3/1) منفی (کاهنده) خواهد داشت.
۴. حدّ نصاب قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد نمره در هر یک از مواد آزمون است.
۵. در صورت عدم قبولی داوطلب در آزمون، چنانچه حدّ نصاب قبولی در یک یا چند ماده آزمون را دریافت کند، می‎تواند در آزمون آینده صرفاً پرسش‌های مواد دیگر آزمون را پاسخ دهد.

شماران