دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران در اجرای ماده «8» اساسنامه (مصوب 23 تیر1393، مجمع عمومی فوق ‏العاده اعضاء) و مفاد «آیین نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای ‏عالی)، از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1400» دعوت به عمل می‏ آورد. لازم به ذکر است، طبق ماده«7» آیین‏ نامه، آزمون تخصصی احراز عضویت خبره در هر یک از شاخه‏ های تخصصی به یکی از دو روش «جلسه محور» یا « دوره محور» برگزار می‏ شود. توجه به این نکته ضروری  است که این فراخوان، صرفا در ارتباط با دعوت داوطلبان به آزمون«جلسه محور» سال 1400 تنظیم شده است.


الف) شرایط داوطلبان:
1. داوطلب در تاریخ تسلیم درخواست پذیرش عضویت خبره به دبیرخانه انجمن باید حداقل دارای دو سال سابقه عضویت عادی در انجمن باشد و حق عضویت سالانه خود (از تاریخ پذیرش تا سال 1400) را پرداخت کرده باشد. مبداء آغاز عضویت عادی اعضاء در انجمن تاریخ تصویت عضویت آنان توسط شورای عالی است.

تبصره: با توجه به درخواست های متعدد واصله به دبیرخانه انجمن،  متقاضیان شرکت در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1400» که صرفاً فاقد شرایط داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در انجمن هستند، به شرط داشتن شرایط عمومی عضویت در انجمن و احراز شرایط عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مالی خبره، می توانند در آزمون سال 1400 ثبت نام و شرکت کنند. با این حال، اعطای عنوان «حسابدار مالی خبره» به این افراد در صورت موفقیت در آزمون یاد شده خواهد بود.

2. داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حرفه ای تمام وقت در زمینه حسابداری مالی یا حسابرسی در شرکت ها، موسسات، یا سازمان های خصوصی، عمومی، یا غیرانتفاعی ، پس از تاریخ دانش آموختگی از مقطع کارشناسی(لیسانس)

 

ب) مدارک مورد نیاز:
1. تکمیل « درخواست نامه عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مالی خبره»
2. اصل گواهی نامه سابقه کار، مؤید شرط بند« الف. 2» فوق، خطاب به انجمن حسابداران خبره ایران که در آن تاریخ آغاز به کار، تاریخ پایان کار، و جایگاه شغلی متقاضی با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره ملّی به روشنی ذکر شده باشد
3. تصویر سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه سازمان تأمین اجتماعی یا تصویر رسید پرداخت مالیات حقوق که مؤید سابقه کار گواهی شده موضوع بند «2» باشد.
4. واریز ورودیه به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال 

 

پ) آزمون:
 1. آزمون در آبان 1400 برگزار خواهد شد.
2. محل، تاریخ و ساعت توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به همراه محل، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون، در قالب اطلاعیه ثانویه، حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه آزمون از طریق وبگاه رسمی انجمن به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
3. مواد آزمون، نوع پرسش (تستی/ تشریحی)، مدت زمان برگزاری، و حد نصاب قبولی پس از تصویت توسط هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره در قالب اطلاعیه ثانویه، حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه آزمون از طریق وبگاه رسمی انجمن به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

ت) روش و مهلت ثبت نام:
1. ثبت نام داوطلبان در آزمون از طریق https://iica.ir/cfa-registration
2. فهرست متقاضیان واجد شرایط شرکت آزمون، پس از بررسی مدارک توسط دبیرخانه انجمن و هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره، حداکثر تا مهر 1400 از طریق وبگاه رسمی انجمن به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
 

شماران