مطابق اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران اعلام شده است، در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و با توجه به عدم امکان دریافت مجوز از مراجع قانونی مجمع عمومی عادی سالانه فراخوان‌شده برای روز سه‌شنبه، 30 دی 1399، تنفس خواهد داشت. زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه انجمن در ارتباط با مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران بدین شرح است:

اطلاعیه

پیرو آگهی مورخ 15 دی 1399 در ارتباط با دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به اطلاع اعضای محترم می رساند؛ در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و با توجه به عدم امکان دریافت مجوز از مراجع قانونی مجمع عمومی عادی سالانه فراخوان‌شده برای روز سه‌شنبه، مورخ 30 دی 1399، تنفس خواهد داشت. زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

شماران