موضوع تفاهم‌نامه منعقده تامین پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و بستگان آنان در همه رشته‌های بیمه‌ای از جمله، بیمه درمان خانواده، بیمه مسئولیت موسسات حسابرسی، بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو، بیمه حوادث، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی، و بیمه آتش‌سوزی طرح کسب‌وکار است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، تفاهم‌نامه ارائه خدمات بیمه‌ای بین انجمن و بیمه سامان برای بهرهمندی این عزیزان و بستگان آنان منعقد شد. موضوع تفاهم‌نامه منعقده تامین پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز در همه رشته‌های بیمه‌ای از جمله، بیمه درمان خانواده، بیمه مسئولیت موسسات حسابرسی، بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو، بیمه حوادث، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی، و بیمه آتش‌سوزی طرح کسب‌وکار است.

بیمه درمان خانواده

طبق تفاهم‌نامه منعقده، پوشش "بیمه درمان" در قالب پانزده طرح مشروحه زیر به اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و بستگان آنان قابل ارائه است:

بیمه خودرو

طبق تفاهم‌نامه منعقده، پوشش "بیمه خودرو" با شرایط زیر به اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و بستگان آنان قابل ارائه است:

بیمه مسئولیت موسسات حسابرسی

طبق تفاهم‌نامه منعقده، پوشش "بیمه مسئولیت" به موسسات گروه‌های چهارگانه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شرایط زیر قابل ارائه است:

بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی

طبق تفاهم‌نامه منعقده، پوشش "بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی" با شرایط زیر به اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و بستگان آنان قابل ارائه است:

بیمه آتش‌سوزی طرح کسب‌وکار

طبق تفاهم‌نامه منعقده، پوشش "بیمه آتش‌سوزی طرح کسب‌وکار" با شرایط زیر به اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و بستگان آنان قابل ارائه است:

شعب بیمه سامان در سرتاسر کشور

هر یک از اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دانش‌پذیران محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) می‌توانند با ارائه کارت عضویت معتبر یا معرفی‌نامه از سوی انجمن یا مرکز آموزش حسابداران خبره به یکی از شعب بیمه سامان (از اینجا دانلود کنید) در استانهای تهران، قزوین، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، یزد، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، البرز، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، مازندران، خراسان رضوی، قم، گلستان، سمنان، اصفهان و خراسان شمالی، مراجعه فرمایند و با اعمال حداکثر تسهیلات و تخفیفات قابل ارائه نسبت به خرید بیمه‌نامه مورد نظر خود در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای فوق اقدام فرمایند.

شماران