دوشنبه هفته جاری، 9 دی 1398، رحمت‌اله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن، در اجرای مواد 14 و 15 اساسنامه، اعضای انجمن را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند (اینجا). مطابق این فراخوان، با توجه به اتمام دوره عضویت سه تن از اعضای شورای عالی، در مجمع یادشده انتخابات شورای عالی نیز برای برگزیدن سه عضو جدید برگزار خواهد شد (فراخوان کاندیداتوری شورای عالی).

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو انتشار فراخوان اعلام نامزدی (کاندیداتوری) اعضای واجد شرایط انجمن برای شرکت در انتخابات سال جاری شورای عالی (اینجا)، نامبردگان زیر تا پایان وقت اداری شنبه، 21 دی 1398، نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کرده‌اند؛ و از سوی دبیرخانه انجمن نیز به موردی حاکی از عدم انطباق شرایط آنان با مفاد ماده 24 اساسنامه و آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان برخورد نشده است:

  آخرین فهرست نامزدهای انتخابات شورای عالی 

  به ترتیب حروف الفباء بر مبنای نام خانوادگی:    

-- تا پایان وقت اداری شنبه، 21 دی 1398 --

 1. آزاد، عبداله | حسابدار رسمی | دانلود رزومه
 2. ابوالفتحی، حسن | دانلود رزومه
 3. باغبان، جواد | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی |
 4. حاتمی، احمد | دانلود رزومه و برنامه
 5. خالق‌ویردی، بهروز  | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی |
 6. خلیلی، علیرضا | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی |
 7. رضائی، محمدتقی | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی |
 8. ژاله آزاد زنجانی، محسن | حسابدار مستقل خبره، حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره، حسابدار رسمی | دانلود رزومه
 9. سوادلو، مهدی | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی |
 10. صدرا، شهرام
 11. علائی نسب، جواد
 12. قبول، محمد | حسابدار رسمی | دانلود رزومه
 13. قجربیگی، مهسا  | دانلود رزومه
 14. کوکبی، مهدی | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی | دانلود رزومه
 15. گوهری، مهدی | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی | 
 16. معصومی سوره، حیدر 
 17. معین‌پور، مهدی | حسابدار رسمی |دانلود رزومه
 18. مهدوی‌فر، پویا | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی | 
 19. نخبه فلاح، افشین | حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی | دانلود رزومه و برنامه

توضیحات:

 1. هر یک از نامزدهای فوق می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه، 23 دی 1398، فایل الکترونیکیword  یا pdf رزومه و برنامه خود را به امور اعضای انجمن ارسال کنند تا روبه‌روی نام‌شان در فهرست فوق وارد شود. مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در رزومه و برنامه نامزدها بر عهده هر یک از آنان است و دبیرخانه انجمن هیچ گونه بررسی اطمینان‌بخش در این ارتباط انجام نخواهد داد. با این حال، از انتشار فایل‌هایی که حاوی موارد غیرقانونی یا غیراخلاقی یا توهین و تخریب اشخاص باشد ممانعت به عمل خواهد آمد.
 2. این فهرست تا پایان وقت اداری روز شنبه، 21 دی 1398، در پایان هر روز کاری، پس از دریافت اعلام نامزدی اعضای واجد شرایط دیگر بروز خواهد شد.
شماران