اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) تا روز یکشنبه، 25 آذر 1397، خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) به شرح زیر است:

 

اطلاعیه

تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران)

 

بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران می‌رساند، در پی درخواست شماری از اعضای انجمن، مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) تا روز یکشنبه، 25 آذر 1397، تمدید شد.

 

با توجه به مراتب فوق، اعضای متقاضی استفاده از این بیمه درمانی تکمیلی گروهی میتوانند، حداکثر تا مهلت فوق، مدارک مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خود را پس از مطالعه دقیق فایلهای مذکور در اطلاعیه قبلی (این پیوند) به نمایندگی بیمه ایران (به طریق ذکر شده در فایلهای زیر) ارسال کنند.

 

اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ