HESABDAR Monthly Journal of IICA No 317 1397 06 Cover

عکس روی جلد: از نخستین چاه نفتی خاورمیانه، به نام "چاه شماره یک"، است؛ که در ۵ خرداد ۱۲۸۷

در میدان نفتون مسجد سلیمان در استان خوزستان ایران به نفت رسید.

 

شماره ۳۱۷، شهریور ۱۳۹۷، مجله"حسابدار" (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) هفته نخست آبان از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشی‌های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و هفدهم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که هفته نخست آبان ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

انجمن:

 • سرمقاله | حسابرسی داخلی: جزئی از یک کلیت | محسن قاسمی
 • اعضای جدید انجمن
 • فهرست اعضای خبره انجمن
 • فهرست موسسات حسابرسی
 • درخواست اشتراک

 

مقالات و مطالب فنی:

 • حسابرسی داخلی در ایران | وحید منتی
 • تضمین کیفیت در حسابرسی داخلی: یک مطالعه تحلیلی | محمد نوروزی
 • نگاهی به پیدایش حسابرسی داخلی در ایران | رضا میرآفتابزاده
 • اصول راهبری شرکتی: مطالعه تطبیقی اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و قوانین و مقررات ایران | شاهین احمدی و سعید عالم‌زاده
 • تغییر نقش و اختیارات امور مالی | امیر ابراهیم‌زاده و منصور گرکز
 • استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی: بررسی پس از اجراء | سمیرا بهزادپور و محمدرضا عالمی

 

اخبار

 • خبرهایی از جهان حسابداری | امیرهادی معنوی مقدم

 

علاقه مندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، فهرست مطالب، و سرمقاله این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 
پردازش گر تراز سامانه