از سوی دبیرخانه انجمن: مصوبات جلسه اخیر هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره در ارتباط با «مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» منتشر شد

 

پیرو انتشار «اطلاعیه شماره (1): فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار  مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 2 تیر 1397)، مصوبات جلسه مورخ 11 تیر 1397 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره در ارتباط با مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397 در قالب اطلاعیه شماره (2): «مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار  مدیریت خبره سال 1397» به اطلاع داوطلبان می‌رسد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پی برگزاری جلسه مورخ 11 تیر 1397 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، در خصوص تعیین مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار  مدیریت خبره سال 1397، مصوبات این جلسه در قالب اطلاعیه شماره (2) به شرح زیر به تصویب رسید:

 

1. مواد آزمون، تعداد پرسش‌ها، زمان پاسخگویی و منابع هر یک از مواد آزمون همانند آزمون سال گذشته (آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396) به شرح زیر تعیین شد:

الف) حسابداری مدیریت: کلّیات

 • تعداد پرسش‌ها: 15 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 27 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: کلیات، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

 

ب) حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد

 • تعداد پرسش‌ها: 35 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 63 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

 

پ) حسابداری مدیریت: تصمیمگیری

 • تعداد پرسش‌ها: 35 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 63 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: تصمیمگیری، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

 

ت) برنامهریزی استراتژیک

 • تعداد پرسش‌ها: 15 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 27 دقیقه
 • منبع: دستنامه برنامهریزی استراتژیک، محمّد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

2. آزمون همه مواد فوق به صورت پرسش‌های چندگزینهای (تستی) خواهد بود.

3. هر پاسخ درست یک (1) نمره مثبت و هر پاسخ نادرست یکسوم نمره (3/1) منفی (کاهنده) خواهد داشت.

4. حدّ نصاب قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد نمره در هر یک از مواد آزمون است.

5. در صورت عدم قبولی داوطلب در آزمون، چنانچه حدّ نصاب قبولی در یک یا چند ماده آزمون را دریافت کند، میتواند در آزمون آینده صرفاً پرسش‌های مواد دیگر آزمون را پاسخ دهد.

6. جلسه آزمون در دو نشست طی یک نیمروز برگزار خواهد شد. در نشست اوّل، آزمون مواد «الف» و «ب» و در نشست دوّم آزمون مواد «پ» و «ت» برگزار خواهد شد.

7. داوطلبانی که موفق به گذراندن یک یا چند ماده در آزمون سال گذشته شده‌اند، در هر نشست آزمون سال جاری، صرفاً به اندازه مجموع زمان پاسخگویی برای مواد دیگر زمان در اختیار خواهند داشت.

(فایل پی‌دی‌اف این اطلاعیه در این پیوند در دسترس علاقه‌مندان است)

 

لازم به یادآوری است، مطابق مفاد «اطلاعیه شماره (1): فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 2 تیر 1397)، این آزمون در نیمه دوم آبان 1397 برگزار خواهد شد. ثبت‌نام داوطلبان شرکت در این آزمون نیز از 2 تیر 1397 آغاز شده است و تا 31 شهریور 1397 انجام خواهد شد. شرایط داوطلبان، مدارک مورد نیاز، و روش ثبت‌نام در این آزمون در اطلاعیه مذکور اعلام شده است.

 
شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 
پردازش گر تراز سامانه