نام و نام خانوادگی
حسن آخوندزاده
استان
تهران
شهر
تهران
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
حسابداری
تاریخ عضویت
3 ٫ 8 ٫ 1390
وضعیت تاهل
نامشخص
وضعیت اشتغال
مشغول به کار
       

درباره حسن آخوندزاده

عضو مورد نظر (حسن آخوندزاده) توضیحاتی درباره خود در پروفایل اعضای انجمن حسابداران خبره ایران ثبت نکرده است.