رحمت اله صادقیان
(رئیس شورای عالی انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

یحیی حساس یگانه
(نایب رئیس شورای عالی انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

مهدی سوادلو
(عضو شورای عالی انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

شهریار دیلم صالحی
(نایب رئیس اسبق شورای عالی انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

محمد علی زاهدی
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

عباس وفادار
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

علی قریشی طیبی
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

سید محمد خلیلی
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

غلامرضا شجری
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

علیرضا مهرادفر
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

محمدرضا عربی مزرعه شاهی
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

علیرضا زندبابارئیسی
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

حسن حاجیان
(عضو انجمن)
مشخصات فردی و برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل PDF با کیفیت بالای پوستر نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در این پیوند در دسترس علاقه مندان است.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر